Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13768 Greek Linguistics

Estudi descriptiu del sistema de la llengua grega en la seua evolució històrica.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
440 Five-year degree in Classical Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 3 Optional