Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura

Consulta d'una assignatura

13755 Llengua Catalana

Formación básica en los aspectos descriptivos y normativos de la lengua española o de la otra lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma donde radique la Universidad, a elección del alumno. Cuando esa lengua estuviera incluida como materia troncal en la Licenciatura en Filología en que el ...

Crèdits
Crèdits Teoria
Crèdits Pràctiques
Crèdits Totals
6 4 10

Titulació
Nom
Objectiu
Curs
Caràcter
Més informació
440 LL.FILOL.CLÀSSI.00 Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Clàssica 2 Troncal
441 LL.FILOL.HISPÀN.00 Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Hispànica 2 Obligatori
442 LL.FILOL.FRANCESA00 Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Francesa 2 Troncal
443 LL.FILOL.ITALI.00 1 CICLE LL.FILOLOGIA ITALIANA 2 Troncal
445 LL.FILOL.ANGLESA 00 Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Anglesa 2 Troncal
446 LL.FILOL.ALEMAN.00 Primer Cicle de Llienciat en FIlologia Alemanya 2 Troncal