Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13754 Vulgar Latin

Estudi dels trets lingüístics del llatí vulgar a través dels textos i la seua evolució en les llengües romàniques.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
440 Five-year degree in Classical Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 5 Optional
442 Five-year degree in French Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 3 Optional
443 Five-year degree in Italian Philology 1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 1 Optional
    1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 2 Optional
    1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 3 Optional
444 Five-year degree in Catalan Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 3 Optional