Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13737 Prehistory and Ancient History

Estudi dels principals processos socials i fets culturals des de la prehistòria al món modern.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 3 9

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
440 Five-year degree in Classical Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 3 Optional
447 Five-year degree in Philosophy Primer Ciclo de Licenciado en Filosofía 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filosofía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filosofía 3 Optional
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 3 Optional