Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13723 Arabic Elements in Romance Languages

Estudi contrastiu del lèxic i toponímia d'origen àrab en les llengües romàniques (francès, italià, portuguès, castellà i català).

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
440 Five-year degree in Classical Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 3 Optional
444 Five-year degree in Catalan Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 3 Optional