Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13660 Data Analysis Techniques

Descripció i síntesi de la informació. Anàlisi exploratori de dades. Introducció a la reducció de dades. Programes informàtics per als anàlisis descriptius. Bases de la inferència i contrast d'hipòtesis. Anàlisi confirmatòria de dades. Introducció a les estratègies d'explicació...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
1,5 4,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Obligatory subject
    Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía Optional