Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13642 Pedagogy in Educational Processes

Els procediments com a contingut educatiu. Tipus de procediments. Les estratègies d'aprenentatge com a continguts procedimentals. Aprendrea aprendre. La metacognició. Programes per a ensenyar a pensar.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional