Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13640 Pedagogy and Crime

Factors relacionats amb el desenvolupament de la delinqüència. Actituds, valors i desenvolupament cognitiu i els programes d'intervenció. Drogues i delinqüència i la rehabilitació. La institució penitenciària. La intervenció de delinqüents juvenils.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional