Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13636 Evidence Construction Methods

Anàlisi de dominis educatius i tècniques de generació automàtica d'ítems. Qualitattècnica dels ítems. Anàlisi d'ítems. Desenvolupamentd'estàndards(normatius i criteriales). Anàlisi de fiabilitat. Consideracions tècniques en l'ús de proves. Qualificació i diagnòstic de subjectes. Predicció...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 5 Optional