Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13634 Education Measurement

Tècniques de mesurament educatiu. Tècniques de recollida d'informació. Estratègies d'elaboració de proves estandarditzades: model normatiu. Selecció i anàlisi d'ítems. Criteris de bondat. Estandardització.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
1,5 3 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 5 Obligatory subject