Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13632 Introduction to Pedagogical Diagnosis

Context epistemològic i terminològic. Àmbits d'aplicació. Història del diagnòstic en educació. Fonaments metodològics i tecnològics.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional