Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13615 Biological Foundations of Education

L'objectiu d'aquesta matèria es concreta en l'estudi de diferents síndromes, entitats clíniques o processos patològics (malalties), que condicionen, directa o indirectament, dificultats en l'educabilitat de l'ésser humà. Orientada clarament cap a l'educació especial, limitarà en els seus continguts

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 0 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional