Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13612 Philosophy of Education

Funció de la filosofia per al coneixement i la pràctica de l'educació. Anàlisi filosòfica de la relació educativa. Els fins de l'educació i currículum educatiu. Corrents bàsicsdel pensament filosoficoeducatiu actual.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 4 Obligatory subject