Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13606 Informal Education Economics

Anàlisi econòmica dels fenòmens educatius no reglats. Models de finançament d'aquests sistemes. Organització. Resultats econòmics.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 5 Optional