Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13599 Didactics and Organisation in Infant Education

Introducció al concepte d'ensenyament obligatori. Lloc que ocupa en el sistema educatiu l'educació infantil i l'educació primària. Disseny i desenvolupament del currículum en l'educació infantil i primària.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional