Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13595 Cognitive Development

Enfocaments en el desenvolupament cognitiu: piagetià, psicomètric i del processament de la informació. Principals etapes en el desenvolupament cognitiu. Canvis cognitius en diferents àrees de coneixement. Programes d'intervenció en la millora del desenvolupament cognitiu.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional