Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13593 Curriculum, Democracy and Multicultural Aspects

Les cultures en el currículum. Fracàs escolar i marginació. Intervencions educatives per al desenvolupament comunitari. Diferències culturals lligades a gènere, classe i ètnia. Bilingüisme i multiculturalitat. Models de disseny i desenvolupament curricular en educació multicultural.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional