Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13589 Differential Basis of Adult Education

Delimitacions conceptuals de l'edat adulta com a etapa educativa. Mètodes, dissenys d'investigació i anàlisi de dades més utilitzades en l'estudi de les variables diferencials de l'educació de les persones adultes. Aspectes diferencials de l'adult en el seu desenvolupament evolutiu vital i professio

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 5 Optional