Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13588 Differential Foundations in Diversity Care

Delimitació conceptual. Aportacions dels diferents paradigmes científics en aquest àmbit. Metodologia utilitzada en la investigació i estudi de les diferències humanes. Dissenys d'investigació i tècniques d'anàlisi de dades en la investigació sobre aspectes diferencials en educació. L'educació...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional