Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13586 Analysis of Educational Systems

Consideracions i conceptes fonamentals de l ateoria general de sistemes. Aportacions de la T. E. S. i la cibernètica a les ciències socials i la pedagogia. Relació de l'educació amb altres sistemes socials. Complexitat dels sistemes.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional