Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13566 Innovation in Schools

Els processos de canvi institucional: factors, possibilitats i resistències. Models, programes i estratègies d'innovació en els centres.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 5 Optional
479 Five-year degree in Psychopedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Psicopedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Psicopedagogía 5 Optional