Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13563 Civic Moral Education

Teories sobre l'educació moral. Liberalisme, comunitarisme i educació. Responsabilitat moral i vida pública. La democràcia com a projecte ètic. El diàleg moral. Procediments d'educació moral.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 5 Optional
479 Five-year degree in Psychopedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Psicopedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Psicopedagogía 5 Optional