Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13557 Didactics and Organisation in Secondary Education

El subsistema dels ensenyaments medis. Els subsistemes de formació professional: reglada, ocupacional i contínua. Transicions entre diferents nivells del sistema educatiu. Transicions entre el sistema educatiu i el mercat de treball. Disseny i desenvolupament del currículum en educació secundària.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
478 Five-year degree in Pedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Pedagogía 5 Optional
479 Five-year degree in Psychopedagogy Segundo Ciclo de Licenciado en Psicopedagogía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Psicopedagogía 5 Optional