Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13537 Geriatric Pedagogy

Diagnòstic psicosocial de l'envelliment. Perfil humà i social davant la jubilació. Conseqüències socioeconòmiques. El mite de la improductivitat. La funció dels policentres com a element revitalitzador. Estratègies de la intervenció educativa.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
477 Three-year degree in Social Education Diplomado en Educación Social 1 Optional
    Diplomado en Educación Social 2 Optional
    Diplomado en Educación Social 3 Optional
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional