Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13535 Pedagogy and Play

Anàlisi historicoeducativa del joc i del joguet. Teories i anàlisi conceptual del joc. La ludoteca com a agència educativa. Els jocs i simulacions com a tècniques d'aprenentatge. Jocs tradicionals aplicats a l'educació. Elaboració de projectes de ludoteques segons els àmbits d'actuació.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
477 Three-year degree in Social Education Diplomado en Educación Social 1 Optional
    Diplomado en Educación Social 2 Optional
    Diplomado en Educación Social 3 Optional
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional