Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13517 International Education

Tendències internacionals en educació. Plantejaments dels organismes educatius internacionals (ONU-UNICEF, Unió Europea, Consell Europa, OEI, CEPAL, etc.). Acció de les ONG en els àmbits formals i no formals. El rol dels agents educatius en els projectes internacionals en educació. Plantejaments del

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
477 Three-year degree in Social Education Diplomado en Educación Social 1 Optional
    Diplomado en Educación Social 2 Optional
    Diplomado en Educación Social 3 Optional
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional