Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13516 Adult Education

Necessitats educatives i formatives de les persones adultes en la societat actual. Reptes de l'educació d'adults. Anàlisi de polítiques mundials d'educació d'adults. Àmbits i agents de decisió i actuació. El procés d'aprenentatge de les persones adultes: condicions de vida i condicions...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
477 Three-year degree in Social Education Diplomado en Educación Social 1 Optional
    Diplomado en Educación Social 2 Optional
    Diplomado en Educación Social 3 Optional
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional