Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13510 Methodological Foundations of Education Research

Paradigma de la investigació educativa. Metodologia qualitativa i quantitativa. Principals models i dissenys aplicables a la investigació educativa. Criteris de bondat dels dissenys d'investigació. Mètodes quantitatius d'anàlisi de dades.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 3 9

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
477 Three-year degree in Social Education Diplomado en Educación Social 3 Obligatory subject
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 1 Core subject