Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13506 School Drop Out

Aproximació conceptual a l'absentisme i el fracàs escolar. Fracàs escolar i marginació. Causes psicosocials determinants del fracàs i l'absentisme escolar. L'escola com a espai d'igualtat social: programes i recursos comunitaris de suport als subjectesamb dificultats escolars. Anàlisi de...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
477 Three-year degree in Social Education Diplomado en Educación Social 1 Optional
    Diplomado en Educación Social 2 Optional
    Diplomado en Educación Social 3 Optional
478 Five-year degree in Pedagogy Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Pedagogía 3 Optional