Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

1319 Special Issues in Social Policy

Aprofundiment en aquells aspectes més complexos de la disciplina que no poden ser treballats en l'assignatura troncal Política Social, que és bàsica i introductòria. Posada al dia en doctrines o polítiques socials que siguen especialment polèmiques o que estiguen de suficient actualitat, i...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
38 Three-year degree in Social Work Diplomado en Trabajo Social 2 Optional
    Diplomado en Trabajo Social 3 Optional