Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

1288 Sociology

Nocions i conceptes bàsics de la sociologia. Aproximació al pluralisme teòric i metodològic en sociologia. L'anàlisi de la realitat social. Diferenciació i desigualtat social. Anàlisi dels processos estructurals bàsics de les societats industrials avançades. estratificació social...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 3 7,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
38 Three-year degree in Social Work Diplomado en Trabajo Social 1 Core subject
484 LIC.CRIMINOLOGÍA 2006 Complementos de Formación desde diferentes títulos Obligatory subject
485 LIC.CC.POLÍTICAS Y ADMINISTR.2006 Complementos de Formación desde diferentes títulos Obligatory subject