Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

1275 Introduction to Psychology

Descripció dels fonaments bàsics de la psicologia, com a estudi sistemàtic del comportament i l'activitat psíquica humana. Anàlisi dels possibles àmbits d'aplicació en el treball social. Aquest objectiu implica: I) Explicar objecte i mètodes d'investigació en psicologia; II) ...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
38 Three-year degree in Social Work Diplomado en Trabajo Social 1 Core subject
484 LIC.CRIMINOLOGÍA 2006 Complementos de Formación desde diferentes títulos Obligatory subject