Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12478 Integrated Practices II

Creació d'empreses, inici d'activitats empresarials. Modeificació de la personalitat i extinció de l'empresa. Conflictivitat i negociació.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
0 6 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
426 Three-year degree in Labour Relations Diplomado en Relaciones Laborales 3 Core subject