Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12464 Elements of Public Law

Coneixements de les nocions i institucions bàsiques del dret constitucional. Origen i regulació del poder administratiu: l'ordenament juridicadministratiu. Els titulars del poder administratiu: les administracions públiques. Manifestacions del poder administratiu: els actes administratius.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4 2 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
426 Three-year degree in Labour Relations Diplomado en Relaciones Laborales 1 Core subject
484 LIC.CRIMINOLOGÍA 2006 Complementos de Formación desde diferentes títulos Obligatory subject
485 LIC.CC.POLÍTICAS Y ADMINISTR.2006 Complementos de Formación desde diferentes títulos Obligatory subject