Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12323 Psychological Evaluation in Adults

L'avaluació psicològica com a procés de presa de decisions. Estratègies de recollida d'informació. Avaluació de l'ansietat, de la depressió, de les obsessions compulsions, de les psicosis, de les addicions i de la vellesa.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
2,5 2 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
424 Five-year degree in Psychology Primer Ciclo de Licenciado en Psicología 3 Optional