Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12252 Risk and Insurance General Theory

Plantejament dels conceptes i manifestacions que constitueixen els fonaments de la institució asseguradora, com ara les conductes enfront del risc i el tractament d'aquest, classes d'assegurances, mercat assegurador, distribució i producció, etc.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
40 Five-year degree in Financial and Actuarial Sciences SEGUNDO CICLO LIC. EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 4 Optional
    SEGUNDO CICLO LIC. EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 5 Optional
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
59 European Degree in Economy (Own degree) GRADUADO EN ECONOMÍA EUROPEA (GEE) 2003 Optional
60 European Degree in Business Administration (Own degree) GRADUADO EUROPEO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GEDE) 2003 Optional
422 Five-year degree in Business Management and Administration Segundo Ciclo de Licenciado en Administ. y Dirección Empresa 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Administ. y Dirección Empresa 5 Optional