Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12184 Financial Accounting

Estructura dels comptes anuals, inclosos el fluix de fons i els processos de comptabilització. Principis de valoració generalment acceptats. Inflació i comptabilitat.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 3 9

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
40 Five-year degree in Financial and Actuarial Sciences COMPLEMENTOS DE FORMACION DESDE LIC.DERECHO Obligatory subject
    COMPLEMENTOS DE FORMACION DESDE DIP. ESTADISTICA Obligatory subject
57 Primer ciclo Programa DERECHO-ADE 1 Obligatory subject
58 Primer Ciclo Programa ADE-Derecho 1 Obligatory subject
60 European Degree in Business Administration (Own degree) GRADUADO EUROPEO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GEDE) 2003 1 Obligatory subject
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional
422 Five-year degree in Business Management and Administration Primer Ciclo de Licenciado Administ. y Dirección Empresas 1 Core subject
423 Three-year degree in Business Sciences Diplomado en Ciencias Empresariales 1 Core subject
429 Three-year degree in Business Sciences Diplomado en Ciencias Empresariales (2000) - Ontinyent- 1 Core subject