Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12148 Accounting Standards

Normalització i planificació de la conmptabilitat a Espanya. Models de comptes anuals: model general i abreujat. Desenvolupament normatiu del ICAC i normes comptables de AECA. Normalització internacional.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
59 European Degree in Economy (Own degree) GRADUADO EN ECONOMÍA EUROPEA (GEE) 2003 Optional
60 European Degree in Business Administration (Own degree) GRADUADO EUROPEO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GEDE) 2003 Optional
421 Five-year degree in Economy 1 CICLO 1 Optional
    1 CICLO 2 Optional
    1 CICLO 3 Optional
422 Five-year degree in Business Management and Administration Primer Ciclo de Licenciado Administ. y Dirección Empresas 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado Administ. y Dirección Empresas 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado Administ. y Dirección Empresas 3 Optional
423 Three-year degree in Business Sciences Diplomado en Ciencias Empresariales 1 Optional
    Diplomado en Ciencias Empresariales 2 Optional
    Diplomado en Ciencias Empresariales 3 Optional
429 Three-year degree in Business Sciences Diplomado en Ciencias Empresariales (2000) - Ontinyent- 1 Optional
    Diplomado en Ciencias Empresariales (2000) - Ontinyent- 2 Optional
    Diplomado en Ciencias Empresariales (2000) - Ontinyent- 3 Optional