Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12128 Economic Integration

Anàlisi dels efectes de la integració econòmica en els mercats de factors i de béns. La unió econòmica i monetària i la coordinació macroeconòmica.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
59 European Degree in Economy (Own degree) GRADUADO EN ECONOMÍA EUROPEA (GEE) 2003 Optional
421 Five-year degree in Economy 2 CICLO 5 Optional