Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12119 Business Administration Fundamentals

Estudi de l'empresa i de les seues relacions amb l'entorn. El sistema de direcció i els subsistemes funcionals.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 3 9

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
40 Five-year degree in Financial and Actuarial Sciences COMPLEMENTOS DE FORMACION DESDE LIC.DERECHO Obligatory subject
    COMPLEMENTOS DE FORMACION DESDE DIP. ESTADISTICA Obligatory subject
57 Primer ciclo Programa DERECHO-ADE 1 Obligatory subject
58 Primer Ciclo Programa ADE-Derecho 1 Obligatory subject
59 European Degree in Economy (Own degree) GRADUADO EN ECONOMÍA EUROPEA (GEE) 2003 1 Obligatory subject
60 European Degree in Business Administration (Own degree) GRADUADO EUROPEO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GEDE) 2003 1 Obligatory subject
420 Five-year degree in Law Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 3 Optional
421 Five-year degree in Economy 1 CICLO 1 Obligatory subject
422 Five-year degree in Business Management and Administration Primer Ciclo de Licenciado Administ. y Dirección Empresas 1 Core subject
    COMPL.FORMACIÓN 2C.DESDE 1C.L.ECONOMÍA 2000 Obligatory subject