Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12109 World Economy

Anàlisi del comportament dels sectors productius, estudiant les pautes determinants del comerç internacional, l'impacte de les polítiques comercials i la inversió estrangera. També s'hi analitza el marc monetari i financer internacional que condiciona les activitats productives.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Obligatory subject
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Obligatory subject
59 European Degree in Economy (Own degree) GRADUADO EN ECONOMÍA EUROPEA (GEE) 2003 Optional
60 European Degree in Business Administration (Own degree) GRADUADO EUROPEO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GEDE) 2003 Optional
421 Five-year degree in Economy 1 CICLO 3 Core subject
422 Five-year degree in Business Management and Administration Primer Ciclo de Licenciado Administ. y Dirección Empresas 3 Core subject
423 Three-year degree in Business Sciences Diplomado en Ciencias Empresariales 3 Core subject
429 Three-year degree in Business Sciences Diplomado en Ciencias Empresariales (2000) - Ontinyent- 3 Core subject