Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12080 Nationality and Foreign Residence Legal System

Nacionalitat, ordenació jurídica, adquisició, pèrdua, conflictes. Estrangeria: condició jurídica de l'estranger a Espanya (situacions comunitàries i extracomunitàries), règim d'entrada, permanència, eixida i expulsió. Estatut de l'estranger.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
420 Five-year degree in Law Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 3 Optional
484 LIC.CRIMINOLOGÍA 2006 Complementos de Formación desde diferentes títulos Optional
    Formación Complementaria desde Graduado Criminología Optional