Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12058 History of Public and Private Law Institutions

Apareix com a complement necessari a l'estudi de fonts primordialment de l'assignatura troncal. El seu plantejament es realitza de forma flexible perquè hi càpia des d'una exposició cronològica de les principals institucions de dret públic i sistemàtica de les de dret privat, fins...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional