Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12056 Credit Securities

Concepte, funció i natura de les garanties. Garanties personals. La fiança. Les arres. Les penes convencionals. La facultat de retenció. Noves formes de garantia. Garanties reals. La penyora. La hipoteca immobiliaria i la penyora sense deplaçament.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional