Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12051 Human Rights

L'assignatura té un caràcter introductori als drets humans. S'hi presenta des d'una perspectiva diacrònica i sistemàtica. En primer lloc, s'hi exposa una evolució històrica i doctrinal dels drets humans. En segon lloc, els problemes relacionats amb el concepte, notes, característiques...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional
420 Five-year degree in Law Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Derecho 3 Optional
424 Five-year degree in Psychology Primer Ciclo de Licenciado en Psicología 3 Optional
485 LIC.CC.POLÍTICAS Y ADMINISTR.2006 Primer ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 1 Obligatory subject