Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12043 Economic and Corporate Criminal Law

Delictes clàssics d'apropiació. Defraudacions. Utilització abusiva del propi patrimoni. Delictes del menyscabament patrimonial. Delictes relatius a la propietat industrial i intel·lectual. Delictes contra la llibertat de competència i els consumidors. Delictes contra els drets dels treballadors. Del

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
217 TICKET 509881, ID36263 Segundo ciclo de licenciado en Ciencias del Trabajo 4 Optional
    Segundo ciclo de licenciado en Ciencias del Trabajo 5 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional