Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12034 International Law of Human Rights

Protecció internacional dels drets i de les llibertats fonamentals en l'àmbit internacional. Procés de formació del dret internacional dels drets humans. Concepte, fonament i subjectes del dret internacional dels drets humans. Sistema de protecció universal: el sistema...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional
484 LIC.CRIMINOLOGÍA 2006 Complementos de Formación desde diferentes títulos Optional
    Formación Complementaria desde Graduado Criminología Optional