Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12029 Electoral Law

Teoria i evolució de la representació política. El sufragi i la seua organització. El vot i la seua tipologia. Les fòrmules electorals. Els sistemes electorals espanyols: evolució històrica i regulació jurídica de les eleccions parlamentàries, locals, autonòmiques i europees.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional