Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12024 Environmental Law

Protecció del medi ambient i contingut del domini. Tutela dels interessos difusos. Responsabilitat per danys. Pressupostos i organització en relació amb el medi ambient a Espanya. Avaluació d'impacte ambiental. Dret d'accés a la informació ambiental. L'ecoetiqueta. L'ecoauditoria.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional