Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

12023 International Trade Law

Dret del comerç internacional i dret internacional privat. Ordenació del comerç internacional. Processos d'integració econòmica regional. Subjectes del comerç internacional. Drets de la propietat industrial i intel·lectual i els acords de l'OMC. Contractació internacional. Mitjans de re

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
57 Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 4 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 5 Optional
    Segundo ciclo Programa DERECHO-ADE 6 Optional
58 Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 5 Optional
    Segundo Ciclo Programa ADE-Derecho 6 Optional
420 Five-year degree in Law Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Derecho 5 Optional